Gjester i studio

Oddiks Kjeller

'Gjester i studio'John Bjølgerud
Rune Olsen
Kjell Paulsen
Sven Nilsen
No More Fish Jokes
Magic Pillows
Bertil Jøreng
Egil Nilsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar