Kjøreskjema 28.6.99 Oddiks Kjeller

Kjøreskjema Holmestrand Radio 28.6.99
Programleder: Odd Erik Andreassen
Gjest i studio : Jarl Flogard
Nr.ArtistAlbumLåt


1Stevie Ray
Vaughan
Texas FloodLove struck baby


2StoryvilleDog
years
Two People

3Arc
Angels
Arc
Angels
Shape I'm in

4The Guy Forsythe
Band
NeedlegunI'm a Hog for You

5The Fabulous
Thunderbirds
Powerful StuffPowerful Stuff

6The Vaughan
Brothers
Family StyleTelephone Song

7Commander CodyLet's RockTruck Stop at the end of the world

8Evan Johns & The H-BombsEvan Johns & The H-BombsMy Baby, she left me
9Mason RuffnerMason
Ruffner
Lay it on me

10Le Roi
Brothers
Check this actionStedy with Betty

11The Tail
Gators
Ok Let's GoStart all over

12Rocky Erickson & The AiliensThink of DemonsCold night for Alligators

13Joe ElyLord of the
Highway
Are you listenin' Lucky

14Omar
Dykes
Muddy SpringroadGet Hip
15Omar and
the Howlers
Wall of PrideRattlesnake Shake

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar